Navigation
Hälsopraktiken Yaga J. Sosnowska
Biografi
se pl fr

Yaga J. Sosnowska Image

Yaga J. Sosnowska föddes i Polen 1940 och bedriver sedan tjugo år tillbaka en privatpraktik i Uppsala där hon tillämpar olika behandlingsmetoder som hämtats från traditionell kinesisk medicin: däribland akupunktur, men också akupressur, koppning, öronakupunktur (med eller utan nålar), olika typer av Qi gong samt medicinering på grundval av traditionella recept. 

Mellan åren 1959-64 studerade hon filosofi vid universitetet i Warszawa och åkte därefter med sin man till Paris för att forsätta sina studier. Efter 1967 återvände de till Polen där Yaga undervisade i franska. I början av 80-talet utvandrade hon till Sverige och är idag bosatt i Uppsala varifrån hon bedriver sin verksamhet. 

Väl i Sverige återtog hon sina studier inom filosofin, men denna gång vände hon sig till de österländska filosoferna buddism och taoism.  Den taoistiska filosofin utgör grunden till den traditionella kinesiska medicinen och detta ledde henne till nästa steg. 

1993 avslutade hon treåriga studier i traditionell kinesisk medicin vid Jan Lindborgs akupunkturskola, vid Uppsala Universitets medicinska Centrum. Samma år fullföljde hon även en Basmedicinsk utbildning i skolmedicin, även denna vid Uppsala Universitet. 

Hittills har tre resor till Kina och en period av praktik vid Guan an men- sjukhuset i Bejiing hjälpt till att öka hennes förståelse för den kinesiska kulturen samt den kinesiska medicinska konsten. Här träffade hon även Master Duan som tog Yaga under sina vingar och lärde henne Qi gongens ädla konst och har gett henne tillstånd att lära ut Wuji Qigong.

Under sina studieår i Uppsala kom hon i kontakt med Elisabeth Rochats forskning. Rochat är en internationellt erkänd auktoritet inom sinologin och hon har även översatt och kommenterat några av de klassiska texterna inom kinesisk medicin. Sedan 1995 medverkar Yaga som tolk från franska till polska vid Rochats årliga seminarier i Polen, organiserade av Centrum Sztuk Zdrowotnych (Centrum i Helande konst). Vid samma centra håller Yaga även introduktionsworkshop i den traditionella kinesiska medicinen.  

Under åren 2001-03 gavs Yaga möjlighet att studera "Unity in Duality", som är ett system av filosofi, psykologi och psykoterapi utarbetat av den tibetanska Laman och forskaren Rinpoche Tarab Tulku. Tarab Tulku har varit verksam de senaste tjugo åren vid Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Hans forskning utgår från vishetsläran inom de tibetanska, buddihistiska och hiduiska traditionerna. Han har särkilt arbetat med Tendrel som är en tibetansk term som beskriver ett universellt djup och ömsesidigt samband mellan allt som existerar.

Inom ramen för sin praktik användersig  Yaga av en västerländsk metod som är mycket verksam för ryggsmärtor; bindvävsmassage. Vid den första kontakten med patienten gör hon en detaljerad anamnes som gör det möjligt att ställa en första diagnos och sedermera välja den mest adekvata behandlingen i samråd med patienten. 

För närvarande undervisar Yaga även i öronakupunktur på akupunkturakademin tillsammans med sin goda kolega Lena Kahn.

På senare tid har jag även upptäckt de läkande krafterna i tibetanska klangskålar vilka förstärker verkan av nålarna och lindrar fysisk och psykisk stress på djupet.