Navigation
Hälsopraktiken Yaga J. Sosnowska
Qi gong
se pl fr

Qi gong

Sedan urminnes tider har den kinesiska medicinen betraktat psyko-fysiska övningar som nödvändiga för vårt fysiska och psykiska välbefinnande, samt för att vidmakthålla en god hälsa.

Övningar kan användas parallellt med andra behandlingsmetoder. Om man använder akupunktur och Qi gong tillsammans blir effekten mycket större. Dessa övningar fungerar som profylax och underlättar tillfrisknandet, och får inte förväxlas med gymnastik.

Övningarna utövas alltid på två plan - å ena sidan det rent fysiska planet å andra sidan det psykiska planet, där båda är lika viktiga. Därför måste man hela tiden vara koncentrerad på rörelsen, men även på alla kroppsliga och subtila psykiska reaktioner man erfar för att uppnå maximalt resultat.

Ordet Qi gong är en term som snarare kännetecknar en viss typ av utövande än själva övningen i sig.  Man kan jämföra den med andra liknande system, som kinesisk Taiji, hinduisk Yoga eller tibetansk Lojong där alla bottnar i samma grundläggande principer.

Qi gong har under århundradenas lopp utvecklats till en mängd olika varianter och skolor. Än i dag utvecklas nya former, ofta under benämningen medicinsk Qigong. Detta gör att alla kan finna en form av Qigong som passar var och en, med sina olika behov och preferenser.

Om vårt nervsystem och medvetandet skall hinna med så måste rörelserna utföras mjukt och långsamt. I vissa statiska moment dominerar till och med den inre rörelsen och den externa upphör. För att övningarna ska kunna befria oss från hälsobesvär måste övningarna utföras systematiskt och kontinuerligt och därför måste man hitta en stil som tilltalar en själv. Qi gong är en mycket kraftfull väg till hälsa, men effekten syns inte omedelbart och endast det vi tycker om att göra kan bli en del av vårt dagliga liv.

Yaga är personlig lärjunge till Master Duan, som för familjetraditionen Wuji Qi gong vidare.

”Jag har fått chansen att studera hans läror under mina resor till Kina och även fått privilegiet att lära ut dessa läror och förtroende att undervisa hans Wuji Qi gong individuellt eller i grupp. Med detta sagt, efter min första kontakt med Master Duan år 1983 har jag även lärt mig och praktiserat flera andra typer av Qi gong, till och med tibetansk Lojong.”